Organisatie

United is een full service organisatie die haar oorsprong vond vanuit verschillende initiatieven. Het bedrijf begon in 1988 als een ENG bedrijf en is vanuit een behoefte aan een bredere portfolio door overnames gegroeid. De eerste stap in die ontwikkeling was de fusie met het postproduction bedrijf Valkieser begin 2001. Hiermee werd het portfolio uitgebreid. Hierna werd op gebied van meercamera, ook in 2001 het bedrijf Sonotech overgenomen om de reeds bestaande meercamera activiteiten uit te breiden. Vervolgens nam het bedrijf in 2004 een deel van de voormalige NOB dochterondernemingen over, waaronder het decorbedrijf NOB Decor (nu Hollandse Handen) en Cinevideogroup. De NOB bedrijven vonden hun oorsprong al in de zeventiger jaren van de vorige eeuw.

In 2007 werd het bedrijf onderdeel van de Euro Media Group, een belangrijke internationale speler. Hierdoor kon de internationale ambitie van het bedrijf verder ingevuld worden. Met de gebundelde krachten van de binnen- en buitenlandse partners kan United ook op internationaal niveau flexibel en slagvaardig opereren.

In 2007 werd het bedrijf Filmpartners (technisch architect Big Brother) toegevoegd. Ook een bedrijf met een sterk internationaal netwerk en unieke expertise.

In 2011 nam United het postproduction bedrijf OnLine Media over, om haar ambities op gebied van multimediale content verwerking verder vorm te geven.

 Profiel | Euro Media Group | Betrokkenheid | Partners | Vacatures